விரக்தியின் உச்சத்தில் பரணி! Vivo India #BiggBossTamil இன்று இரவு 9 மணிக்கு.. உங்கள் விஜயில்

Bharani is an Indian film actor, screenwriter, dialogue writer, poet, theatre actor, playwright and director predominant in Telugu cinema.